KINKELIN GALLERY - XMAS ART

2010 - white stripes and violet boxes